יום ה', ו’ בניסן תשע”ח

הורים ותלמידים יקרים, בית ספר "צמרות" הינו בית ספר צומח בשנתו השניה, המונה בשנת הלימודים תשע"ח 475 תלמידים בכיתות א'-ו'. כאשת חינוך אני מאמינה בהעצמה אישית וחברתית, תוך קידום הישגים לימודיים וחתירה למצויינות אישית. ולכן בכדי להביא כל תלמיד ללמידה משמעותית בעבורו כפרט, ולטפח אצלו מסוגלות להיות לומד עצמאי. אנו מיישמים בחיי הכיתה היומיומיים את גישת ההוראה הדיפרנציאלית, גישה חינוכית זו, מכירה בקיומה של שונות בין בני-האדם ומאמינה, שתפקידו של ביה"ס להיענות לשונות זו על-ידי התאמת הסביבה הלימודיתלצורכי הלומדים ולדרישות תוכנית הלימודים.גישה חינוכית זו גורסת, כי יש להעמיד את התלמיד במרכז התהליך הלימודי, לאפשר לו קצב למידה והתפתחות המותאמים לו, להציב בפניו מטרות לימודיות, חברתיות ואישיות ההולמת את יכולתו, את נטיותיו ואת צרכיו תוך שיתופו בתהליך והבטחת קידומו כיחיד וכחבר בקבוצה. אני רוצה להודות לצוות בית-הספר על העשייה החינוכית ויישום תהליכי הוראה- למידה משמעותית, תוך מתן מענה לצרכי הלומד השונים (למידה דיפרנציאלית). אני מאחלת לכם הורים ותלמידים יקרים, שנה של עשיה, למידה, התפתחות וצמיחה. בברכה,גלית דוזלי,מנהלת בית הספר