יום ה', ו’ בניסן תשע”ח

הורים יקרים, להלן רשימת ספרי הלימוד לשנה"ל תשע"ח כיתה א תשעח.doc כיתה ב תשעח.doc כיתה ג תשעח.doc כיתה ד תשעח.doc כיתה ה תשעח.doc כיתה ו תשעח.doc בברכה,גלית דוזלי,מנהלת בית הספר