יום ה', ו’ בניסן תשע”ח

סיכום אסיפת הורים מנהלת בית הספר.docx