יום ה', ו’ בניסן תשע”ח

ביום שישי, 29.12.17 התקיימה בבית ספרנו תחרות "הנואם הצעיר". רוטרי ישראל מקדם את תחרות "הנואם הצעיר" מזה שנים והשנה גם מועדון באר יעקב משתתף. בין צוות שופטי התחרות, התכבדנו בנוכחותו של מר אבנר ברק שציין לטובה את הארגון של התחרות ובירך את המתחרים "ניתן היה לראות את ההכנה המשמעותית ואת טביעת האצבע של צוות בית הספר". המורה לילך קרקובסקי ליוותה את התלמידים בתהליך והכינה אותם לתחרות.ישר כוח ליעל אפשטיין מעוז מכיתה ו' שזכתה בתחרות. אנו מצפים לתחרויות בשאר בתי הספר, לקראת התחרות הישובית ממנה ייצא נציג/ה שייצג את באר יעקב במחוז ואח"כ בתחרות הארצית.